Kiropraktik – på Kroppia

Kiropraktisk konsultation

Din kiropraktor berättar varför du har ont i ryggen.

En Kiropraktor är Legitimerad av Socialstyrelsen. Utbidningen är på heltid i fem år och lägger störst vikt i ämnen som medicin, ortopedi, kiropraktik, diffentialdiagnostik, undersökningsmetodik, patientbemötande och behandling.

Läs mer om vår Kiropraktor i Malmö

Så här fungerar ett möte med vår Kiropraktor

  1. Första besök
  2. Specifik undersökning
  3. Kiropraktik – Kiropraktiskbehandling
  4. Återbesök

Första besöket

Första mötet börjar med ett samtal eller kort intervju där du får berätta om dina problem och vad du vill ha ut av behandlingen. Ta gärna med röntgen och läkareutlåtande om du har sådant.

Specifik undersökning

Förutom det du berättar är det en noggrann undersökning som utgör basen för att kunna nå det målet som vi sätter upp tillsamans. Undersökningen är tvärvetenskaplig och en mycket viktig del i konsultationen. Grunden ligger i neurologisk, ortopedisk, kiropraktiska och fysioterapeutiskatester. Resultaten av undersökning, intervju leder till diagnos och hur vi ska gå tillväga för att hjälpa dig.

Kiropraktik – kiropraktiskbehandling

Kiropraktik - kiropraktiskbehandling

Kiropraktik – Kiropraktiskbehandling är mer än bara manipulation.

Först när diagnosen är bestämd skapas en åtgärd för att avhjälpa de du söker för. Behandlingen utgör en en klok och erfarenhetsbaserad kombination av mjukgörande massageterapi och exakt kiropraktik.

Vetenskap och väl beprövad erfarenhet ligger som grund för varje behandling. Kiropraktik och behandling är inte alltid det viktigaste. Ibland behöver ytterligare undersökning och konsultation ske i form av läkarekontakt, andra terapeuter eller röntgen. Det är Du som är viktigast och din hälsa som sätts främst.Boka tid Kiropraktik

Efter första mötet sätts en prognos och behandlingsplan skapas. Målet med en behandlngsplan är med så få behandlingar som möjligt i kombination med råd och övningar uppnå de mål och resultat som du och din kiropraktor kommit överensom.

Uppföljning – återbesök

Vid återbesöket följs effekten av behandlingen upp. Både din upplevelse av smärtreducering och funktionen i området du söker för testas och dokumenteras. Målet med ortopediska och kiropraktiska tester vid uppföljningen är att visa att det du söker för är bättre än vid första mötet. Detta utgör en kort men viktig del vid ett återbesök innan behanlingen fortsätter.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.